BLACK JACK DAVID

Aangemaakt op 02/01/2001
Laatste aanpassing op 11/03/2016

Artiest: Professor And Mrs. I.G. Greer
Auteur: traditional
Label: Paramount
Jaar: 1929

Volgens Bill Malone (auteur van Country Music USA) een macho-song. Hillbilly-versie van de Engels-Ierse-Schotse ballade The Gypsy Laddie. Versies als zodanig: door John Jacob Niles ('39), Ewan MacColl ('50s), The Tannahill Weavers ('79), Jean Ritchie ('61) en door Harry Cox ('53), Jeannie Robertson ('60) en Paddy Doran ('52), respectievelijk gescoord in Engeland, Schotland en Noord Ierland en versmolten tot medley op de verzameling Classic Ballads Of Britain And Ireland, uitgegeven in de Alan Lomax Collection op Rounder.

Covers:

1939:

Cliff Carlisle

1940:

Carter Family [ook als The Gypsie Soldier]

1944:

Woody Guthrie [als Gypsy Davey]

1945:

T. Texas Tyler

1955:

Ed McCurdy [als Black Jack Davy]

1956:

Warren Smith [B-kant van Ubangi Stomp]

1957:

Pete Seeger

1957:

Ewan MacColl & Peggy Seeger

1960:

Obray Ramsey

1961:

Bob Dylan [als Gypsy Davey, bootlegged op de East Orange Tape ('69) en in '92 als Blackjack Davey op zijn Good As I Been To You-cd]

1965:

New Lost City Ramblers

1970:

Fotheringay

1970s:

June Tabor [als Gypsum Davey]

1972:

Incredible String Band

1974:

Taj Mahal

1975:

Steeleye Span

1998:

Dave Alvin [idem]

1999:

Jody Stecher [als Gypsy Davy]

2000:

Melville's

2002:

Hackensaw Boys [als Gypsy Davy]

2003:

White Stripes

2004:

Julie Glaub [als Gypsy Davy]

2009:

Seatsniffers

2014:

Carlene Carter [met Kris Kristofferson]

2016:

Loretta Lynn

Schoolvoorbeeld van een songgegeven met eeuwigheidswaarde. Volgens de fantasierijke rockschrijver Nick Tosches in zijn boek Country vindt het thema van Black Jack David zijn oorsprong bij Plato in het Griekenland van de vierde eeuw voor Christus: De mythe van Orpheus en Eurydice, waarbij een god op aarde neerdaalt om een maagd te schaken, daar gaat ook Black Jack David over. Via Romeinse schrijvers als Vergilius, Ovidius en Boethius werd de Orpheusmythe in parabelvorm tot in onze contreien geïmporteerd. In 1607 componeerde Claudio Monteverdi zijn L'Orfeo op basis van datzelfde thema en dat wordt algemeen beschouwd als de eerste moderne opera. De Engelsen, Ieren en Schotten vertaalden en adapteerden de Orpheusmythe in voor hen herkenbaarder zangtaal. Geen god zou met hun vrouwen gaan lopen, maar een Gypsie Lad. Al in de 15e eeuw werden Gypsies en Travelers in Albion gesignaleerd en - zoals nog steeds - stiefmoederlijk bejegend. Zo ook in de ballade The Gypsie Laddie, die zelfs opduikt in geschriften van Schotlands nationale dichter Robert Burns. De oudste Britse versie heeft het over ene Johnny Faa, wat blijkbaar een courante naam was binnen zigeunerkringen toen. In 1540 verleende James V van Schotland aan Johnnie Faa de titel van Graaf van Klein Egypte. Achteraf echter werden Egyptenaren dan weer bevolen Schotland te verlaten op straffe van dood. Het Parlement vaardigde een officiëel expulsiebevel uit en er bestaan aanwijzingen dat in 1624 ene Captain Johnny Faw werd gevangen genomen en terechtgesteld samen met zijn zoon en zeven medestanders. De aanklacht luidde: "for contemptuously entering and residing in the country". Mensenhandel is blijkbaar van alle tijden. Feit is dat de publieke opinie ook toen danig op hol sloeg, vooral sedert die aanwezigheid aanwijsbaar in verband werd gebracht met een geval van maagdenroof. Het zogezegd bewijs werd geleverd door een ballad: Lady Cassilis Lilt, een manuscript uit 1630 dat dezelfde populaire bewijskracht kreeg als een tabloid artikel. Een zekere Lady Jean Hamilton hield van Sir John Faa uit Dunbar maar huwde de Graaf van Cassilis. Toen dat huwelijk al lang twee nakomelingen had opgeleverd, verscheen de lady's lover opnieuw ten tonele. Als een soort Sheik of Araby had die nog maar net al zijn Rudolph Valentino-registers opengetrokken of het tweetal werd betrapt door de Graaf in hoogsteigen persoon. De Gypsy lad werd opgeknoopt, de lady tot haar dood in een toren opgesloten en de legendevorming deed de rest. Tot vandaag heet het bruggetje over de Doon rivier vlak bij dat kasteel 'The Gypsies Steps' en tot in de Lomax-versies van The Gypsy Laddie blijft 'Earl Cassell' of 'Lord Cash' de goeie en is de 'dark-eyed gypsy' de slechterik. Bij gebrek aan zigeuners in Amerika werd de plaatselijke Black Eyed Davy of Black Jack David of Blackjack Davey als de goeie aanzien, terwijl de lady (die zich maar niet had moeten laten verleiden) niet altijd onverdeeld vrijuit gaat. Stand By Your Man. Blackjack Davey is bovendien een hillbilly-variant van de Raggle - of Wraggle - Taggle Gypsies. (zie daar)

Contact


Nieuwe suggesties, aanvullingen en/of correcties kunnen steeds per post of via e-mail naar onderstaand adres verzonden worden:

Arnold Rypens
Rozenlaan 65
B-2840 Reet (Rumst)

info@originals.be

No Facebook No Twitter