WAS DES NACHTS OM TWALEF UREN, 't

Aangemaakt op 12/01/2009
Laatste aanpassing op 26/12/2009

Artiest: Martina de Been-van Groesen
Auteur: traditional
Label: Music & Words
Jaar: 1967

Over kinderen die hun beklag doen over hun stiefmoeder bij het graf van hun natuurlijke moeder. Op Onder De Groene Linde boxset, meer bepaald de cd over magische gebeurtenissen (Het Duivelspaard).

Covers:

1979:

Groep 1544 [als Tjanne; 1544 is het jaar van het oudst bewaarde Liedboek uit de lage landen (Antwerps Liedboek)]

1980:

Wannes Van de Velde [idem; versie gebaseerd op herdruk werkgroep Malegijs in Kemmel]

1993:

Wannes Van de Velde & Paul Rans [versie waarin die kinderen door hun stiefmoeder op bedeltocht worden gestuurd]

1993:

Iep [instrumentaal]

1995:

Olla Vogala [als Tjanne]

2001:

Dirk Van Esbroeck [idem]

2002:

Laïs [idem op cd Mogen Wij Vreemd Gaan? (Eufoda) en in '04 op A La Capella]

Ach, Tjanne, zeyde hij, Tjanne (of Wel, Barbel, zei hij, Barbel) werd opgetekend in de liederschat van zowel Florimond Van Duysse (Het Oude Nederlandsche Lied, naast ondermeer Mijn Here Van Mallegem), als Edmond de Coussemaker (Chants Populaires des Flamends de France - 1856).

Contact


Nieuwe suggesties, aanvullingen en/of correcties kunnen steeds per post of via e-mail naar onderstaand adres verzonden worden:

Arnold Rypens
Rozenlaan 65
B-2840 Reet (Rumst)

info@originals.be

No Facebook No Twitter